Vilniaus Kendo Centras įkurtas 2006-taisiais metais Gijos Amkoladze vyresniojo iniciatyva. Klubas populiarina Japonijos Kendo kovos meną Lietuvoje. Klubo nariai aktyviai praktikuoja ir tobulinasi kendo kovos mene. Vilnaus Kendo Centras (VKC) yra Lietuvos Kendo Asociacijos narys. Taip pat VKC bendradarbiauja su kitais kendo klubais, kendo organizacijomis Europoje ir pasaulyje. Klubą oficialiai palaiko Lenkijos Kendo Federacija. Nuo pat įkūrimo klubo nariai aktyviai dalyvauja Lietuvos ir užsienio kendo renginiuose.